A till Ö

Voffen

Navigera dig genom att klicka på de olika bokstäverna. Söker du t ex efter information om "Felanmälan" klickar du helt enkelt på bokstaven "F".

A | B | F | G | M | R | S | W

Samlingsrummet

Mat och dryck får inte förvaras i kylskåpet i samlingsrummet när det inte är bokat.

Skadedjur

Föreningen har fullserviceavtal med Anticimex gällande föreningens allmänna ytor.

Vid behov, kontakta Styrelsen.

Sopkärl

Tvätt av sopkärlen: styrelsen har sedan oktober 2020 tecknat ett avtal med Miljöhuset i Stockholm AB för tvätt av våra sopkärl. Miljöhuset kommer att tvätta de två bruna kärlen för matavfall samt det gröna kärlet för hushållsavfall två gånger per år.

Städning

Städning utförs av Mellansvenska Städ AB, avdelningen i Solna.