A till Ö

Voffen

Navigera dig genom att klicka på de olika bokstäverna. Söker du t ex efter information om "Felanmälan" klickar du helt enkelt på bokstaven "F".

A | B | F | G | L | M | O | R | S | T | U | V | W

Samlingsrummet

Mat och dryck får inte förvaras i kylskåpet i samlingsrummet när det inte är bokat. Eventuella kvarlämnade objekt som påträffas slängs direkt.

Skadedjur

Föreningen har fullserviceavtal med Anticimex gällande föreningens allmänna ytor.

Vid behov, kontakta Styrelsen.

Sopkärl

Sopsortering: I vårt soprum finns fem typer av sop- och återvinningskärl. Dessa är tydligt markerade med skyltar. Det stora gröna kärlet är för brännbart restavfall, det bruna kärlet för matavall, det mindre blå kärlet för tidningar samt de två stora blå kärlen för kartong samt plast.

Tvätt av sopkärl: styrelsen har sedan oktober 2020 tecknat ett avtal med Miljöhuset i Stockholm AB för tvätt av våra sopkärl. Miljöhuset kommer att tvätta det bruna kärlet för matavfall samt det gröna kärlet för hushållsavfall två gånger per år.

Övrigt material hanteras som grovsopor eller lämnas vid återvinningscentralen belägen vid Götgatan 2, 2 kvarter bort på vägen mot kyrkan.

Städning

Städning utförs av Rutstäd & Scandinavia Contractor AB, vanligtvis fredagar.

F r o m oktober t o m april utförs städningen 1 gång per vecka.
F r o m maj t o m september utförs städningen varannan vecka.