Att bo i en BRF

Att bo i en BRF, bostadsrättsförening, är inte samma sak som att bo i en hyreslägenhet. Det är inte heller samma sak som att bo i ett eget ägt hus.

I en BRF äger du inte din lägenhet, vilket de flesta tror. Du äger däremot rätten att bo i den. Det man äger är en andel av hela bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar i föreningen.

Föreningens stadgar styr vad som gäller i föreningen. Som boende i en BRF betalar du självkostnadspris för ditt boende. Månadsavgiften för föreningen är till för att täcka kostnader för föreningens drift och innefattar sådant som gemensamma lån, avgift för marken, värme, el, städning, vatten och sophämtning, förvaltning, underhåll, fonder och annat som bestäms av stämman eller styrelsen. Styrelsen ansvarar för en förvaltning som sträcker sig över mycket mer än innevarande år.

Som boende i en BRF har du ett betydligt större ansvar än man har som boende i en hyresrätt men därmed också en större frihet att förändra sin lägenhet. Ändringar av lägenheten som är väsentliga måsta man dock alltid stämma av med föreningens styrelse först.

Medlemmarna i föreningen bestämmer varje år på årsstämman hur föreningen skall förvaltas och väljer föreningens styrelse.