Ansvarsfördelning

Förenklat kan man säga att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och alla gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Som boende ansvarar du för det inre underhållet i din lägenhet.

Avlopp

Vattenlåsen och golvbrunnar skall du själv se till att rensa och hålla rena. Föreningen ansvarar för att stammarna (de som förbinder avlopp till flera lägenheter) spolas.

Balkong

Här ansvarar du som boende för renhållning och snöskottning. Om trall läggs på golvet skall det göras med "distans" så att vattenavrinning under ej hindras. Finns golvbrunn är det viktigt att de hålls rena för att slippa vatteninträngning.

Fönster och dörrar

Inre underhåll såsom målning, fönsterglas på insidan, beslag, handtag och tätningslister står du för som bostadsrättsinnehavare. Yttre underhåll så som bågar, karmar och dropplister etc står föreningen för. Föreningen svarar enbart för yttre målning. All annan målning ska göras av dig som bostadsrättsinnehavare.

Ledningar

Alla ledningar i lägenheten som inte går till fler lägenheter ansvarar du för som boende. Läs gärna mer om ditt ansvar!

Råd från Elsäkerhetsverket, Elsäkerhetspocket, att ladda hem:
Elsäkerhetsverket - Elsäkerhetspocket - råd till dig som gör enklare elarbeten hemma

Kök

Du ansvarar för underhåll och alla inventarier. Vid byte av köksfläkt får fläkten endast anslutas till ventilationssystemet om ventilgången är provtryckt och att det är tätt. Upptäckt av felaktig anslutning kommer att innebära att du som bor där får byta ut till en rätt anpassad fläkt.

Radiatorer/element

Boende ansvarar för elradiatorer. I fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

Ytskikt

Alla ytskikt i lägenheten ansvarar man själv för.