Om webbplatsen

Vintergatan

Välkommen till Brf Stenbrottet 6:s webbplats!

Webbplatsens primära ändamål är att förse bostadsrättsföreningens medlemmar samt hyresgäster med information rörande dess fastighet samt verksamhet. Det finns även information för att tillgodose mäklare så att dessa slipper kontakta styrelsen vid eventuell försäljning av bostad.

Såhär fungerar webbplatsen

Här nedan följer information om funktionalitet under de olika menyflikarna.

A till Ö

Under denna flik hittar du snabbt information om vad du söker. Överst på webbsidan hittar du en massa bokstäver vilka du kan navigera mellan. Söker du t ex efter information om "Felanmälan" klickar du helt enkelt på bokstaven "F".

Gå till webbsidan "A till Ö"

Dokumentarkiv

Under denna flik hittar du dokument för användning kopplade till ditt boende samt ditt medlemskap i föreningen, t ex faktablad och blanketter.

Gå till webbsidan "Dokumentarkiv"

Förvaltning och felanmälan

Under denna flik hittar du helt enkelt information som berör förvaltning och felanmälan kopplade till Brf Stenbrottet 6. Teknisk och ekonomisk förvaltning men även information om t ex hissjour och bredband.

Gå till webbsidan "Förvaltning och felanmälan"

För medlemmar

Under denna flik hittar du  fler menyflikar innehållande övrig information som berör dig som medlem i bostadsföreningen. Menyflikar med information såsom "Att bo i en BRF", ansvarsfördelning, stadgar m m.

Under menyfliken "Garage" hittar du information om de garageplatser som Brf Stenbrottet 6 tillhandahåller. Du kan även registrera köplats gällande garage i det formulär som finns på denna webbsida.

Gå till webbsidan "Garage"

Under menyfliken "Medlemsinformation" finner du information, nyheter och "senaste nytt" som berör föreningens boende, t ex information om stämmor, styrelsemöten, meddelande från styrelsen och tips m m. Du hittar även en snabblänk till "Medlemsinformation" från webbplatsens startsida, se banner med texten "Medlemsinformation och Nyheter".

Gå till webbsidan "Medlemsinformation"

Under menyfliken "Renovering av lägenhet" finner du information, både rekommendationer samt krav, vad som gäller när du ska renovera din lägenhet.

Gå till webbsidan "Renovering av lägenhet"

 

Vilken information sparas om mig när jag besöker den här webbplatsen

Eftersom den här webbplatsen endast är till för bostadsrättsföreningens medlemmar, samt för mäklare som ska utföra försäljning av bostäder i föreningen, ser styrelsen ingen mening med att spara någon information överhuvudtaget gällande ditt besök på webbplatsen. Detta gäller även Googles tjänster såsom Google Analytics, Google Search m fl.

Synpunkter och önskemål gällande webbplatsen

Om du har synpunkter eller önskemål gällande webbplatsen, var god kontakta styrelsen på: info@brfstenbrottet6.se.