Styrelse och valberedning

Vattentornet

Styrelsens e-postadress

styrelsen@brfstenbrottet6.se

Styrelsens sammansättning

Mattias Berger Ledamot
Pär Jamshidi Ledamot
Linda Malveus Ledamot 
Haida Jamshidi Ledamot
Hanne Gundersen Suppleant
Mahdi Maaouia Ledamot
Joel Klein Revisor
Per-Olov Idfeldt Revisorssuppleant

Styrelsen har normalt möte en gång i månaden. Vid behov hålls extra styrelsemöte.

Information om tider för mötena läggs ut i kalendern. Normalt hålls mötena andra måndagen varje månad (avvikelse kan ske).

Valberedning

Kontakta valberedningen om du själv är intresserad av styrelsearbete eller har förslag på någon annan som du skulle vilja se i styrelsen.

Skicka e-post till valberedningen: valberedning@brfstenbrottet6.se