Styrelse och valberedning

Vattentornet

Styrelsens e-postadress

styrelsen@brfstenbrottet6.se

Styrelsens sammansättning

Mattias Berger Ledamot
Arvid Larsson Ledamot 
Mikaela Ardai Jennefors Ledamot
Leo Sund Nellerup Ledamot
Auday Pules Ledamot
Mahdi Maaouia Ledamot
Linda Malveus Suppleant
David Krylstedt Suppleant
Joel Klein Revisor
Mikael Oscarson Revisorssuppleant

Styrelsen har normalt möte en gång i månaden. Vid behov hålls extra styrelsemöte.

Valberedning

Kontakta valberedningen om du är intresserad av delta i styrelsearbete eller har förslag på någon annan som du skulle vilja se i styrelsen.

Skicka e-post till valberedningen: valberedning@brfstenbrottet6.se