Renovering av lägenhet

Att tänka på vid renovering av kök

Det har visat sig att bostadsrättsinnehavare har fått problem i form av vattenläckor i samband med renovering av kök. Problematiken har visat sig bero på den s k Ballofix som har installerats vid tidigare stambyte. För att förhindra ytterligare vattenläckor i samband med renovering av kök rekommenderas att byta ut Ballofix innan renovering påbörjas.

Flytt eller rivning av vägg

Om du eventuellt vill flytta eller riva en vägg behöver du ett intyg utfärdat av en behörig konstruktör. En kopia av detta intyg ska lämnas in till styrelsen för översyn.