A till Ö

Voffen

Navigera dig genom att klicka på de olika bokstäverna. Söker du t ex efter information om "Felanmälan" klickar du helt enkelt på bokstaven "F".

A | B | F | G | M | R | S | W

Regler gällande hyra av garageplats

Här kan du läsa om de regler som gäller när du hyr en garageplats:

www.brfstenbrottet6.se/pages/allmanna-bestammer-da-man-hyr-en-garageplats-hos-brf-stenbrottet-6-1

Regler gällande soprummet

De två blåfärgade plastcontainrarna är avsedda för tidningar och inget annat.

Förpackningsmaterial, wellpapp och dyl. ska hanteras som grovsopor eller lämnas vid återvinningscentralen belägen vid Götgatan 2, 2 kvarter bort på vägen mot kyrkan.