A till Ö

Voffen

Navigera dig genom att klicka på de olika bokstäverna. Söker du t ex efter information om "Felanmälan" klickar du helt enkelt på bokstaven "F".

A | B | F | G | M | R | S | W

Blommor och växter

Några medlemmar i föreningen ombesörjer plantering av växter och blommor. Vill du hjälpa till eller om det är någon särskild blomma eller växt som du vill plantera, var god kontakta styrelsen :-)

Brandskydd

Om du vill veta hur man kan förebygga brand och säkra en trygg utrymning vid brand kan du läsa faktabladet "Goda råd om brandskydd i flerbostadshus" från Brandskyddsföreningen som ligger under menyfliken "Dokumentarkiv":

www.brfstenbrottet6.se/dokumentarkiv

Brandvarnare

Samtliga lägenheter måste förses med en brandvarnare. Brandvarnaren bör placeras i taket och minst 50 cm från vägg.