Allmänna bestämmer då man hyr en garageplats hos Brf Stenbrottet 6

Endast motorfordonet och en uppsättning däck och tillbehör såsom domkraft och fälgkors kan förvaras där. Garage är ej att förväxla med en verkstad eller lagerlokal.

I enlighet med Brandkontoret gäller endast försäkringsvillkoren endast under förutsättning att:

1. I garagen får det endast finnas motorfordon som har en fordonsförsäkring som innehåller brand- och stöldförsäkring
2. I garagen får det endast finnas material som tillhör den parkerade bilen. Det får inte heller finnas brännbara föremål i anslutning till din garageplats. Brännbara föremål kan t ex vara följande:

• bensin/fotogen och andra brandfarliga vätskor
• tyger/filtar
• oljor
• batterier
• kartonger

3. Garagen får inte användas som förvaringsutrymme för annat än det ovan nämnda. Det får inte heller användas som förråd, verkstad eller dylikt.
4. Garagehyresgästen har att iaktta gällande brandförsäkringsvillkor och garageföreskrifter.